Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

Dabar svetainėje 7 svečiai (-ių)

„Ilgakasė Varėna - 2012“

 

Moksleivių kūrybos centro organizuotas  septintasis konkursas „Ilgakasė Varėna -2012“ gegužės 10 d. į Kultūros centro sceną sukvietė 17 dalyvių. Šio konkurso tikslas – puoselėti tradicines vertybes, skatinti jų raišką, ugdyti mergaičių kūrybiškumą, saviraišką, eleganciją bei toleranciją, padėti užmegzti draugiškus santykius tarp dalyvių ir skatinti jas bendrauti bei bendradarbiauti tarpusavyje.

 

Skaityti daugiau:  „Ilgakasė Varėna - 2012“

Tikslai ir uždaviniai

Centro tikslas – sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios, aktyvios, saugios ir sveikos visuomenės ugdymui.

 

Centro uždaviniai:

  • teikti mokiniams kokybišką ugdymą pagal centre vykdomas programas;
  • sudaryti sąlygas mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikiams tenkinti;
  • teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
  • užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką ir gerinti centro materialinę bazę;
  • tobulinti mokytojų kompetencijas, įgalinančias skatinti mokinių mokymosi motyvaciją.