Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

Dabar svetainėje 6 svečiai (-ių)

Tikslai ir uždaviniai

Centro tikslas – sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios, aktyvios, saugios ir sveikos visuomenės ugdymui.

 

Centro uždaviniai:

  • teikti mokiniams kokybišką ugdymą pagal centre vykdomas programas;
  • sudaryti sąlygas mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikiams tenkinti;
  • teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
  • užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką ir gerinti centro materialinę bazę;
  • tobulinti mokytojų kompetencijas, įgalinančias skatinti mokinių mokymosi motyvaciją.