Atlyginimo dydis

Teisės aktai

 

       1. Atlyginimo dydis už dalyvavimą pasirinktoje neformaliojo vaikų švietimo programoje (išskyrus 2 punkte nurodytą) – 2 €  per mėnesį.

       2. Atlyginimo dydis už dalyvavimą neformaliojo vaikų švietimo programose vykdomose choreografijos studijoje „Mikitukas“ – 3 €   per mėnesį.