Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

Dabar svetainėje vienas svečias

Vaikų pramogų „DVARELIO“ kvietimas

Mieli vaikai ir tėveliai,

Rugsėjo 24 d. , „Grybų šventės“ metu, Vaikų pramogų „DVARELIO“ mažojoje scenoje  galės pasirodyti visi vaikai, norintys padeklamuoti eilėraštukų, padainuoti  dainelių ar pasekti pasakų apie mišką, jo gyventojus ir  g  r  y  b  u  s.

Kai kuriems iš jų - tai pirmas žingsnis į sceną. Vaikų pasirodymai nebus vertinami komisijos. Geriausiai juos įvertins žiūrovai plojimais. Su vaikais bendrausime ir į sceną lydėsime mes -  LINKSMIEJI MIMAI.

Pasirodymų pradžia 14.00 val.

Apie ketinimą dalyvauti prašome pranešti  tel. 831052394 (darbo valandomis), arba 861134183.

Jums reikalingą fonogramą įrašykite CD diske  arba USB rakte.

  

Organizatoriai

 Moksleivių kūrybos centro renginių organizatorių ir vedėjų būrelis „IMPRO“

 

Kvietimas į būrelius

 VARĖNOS  MOKSLEIVIŲ  KŪRYBOS  CENTRAS

kviečia mokinius  prasmingai  praleisti laisvalaikį  ir išmokti naujų dalykų įvairiuose būreliuose bei studijose.

 

                      Moksleivių kūrybos centras  skelbia vaikų ir jaunuolių (nuo 6 iki 21 metų) priėmimą į įvairius būrelius pagal meninio ugdymo,  techninės kūrybos,  sporto  ir kitas programas.

                      Neformalusis ugdymas išsiskiria savo tikslais, metodais, mokymosi aplinka, lygiaverčiu santykiu tarp mokytojo ir vaiko. Neformalioje aplinkoje pažinimo procesas tampa malonus, čia pagrindinis dėmesys kreipiamas ne į rezultatą, o į procesą, ne į mokomą dalyką, bet į vaiko individualybę. Patirdami, liesdami, klausinėdami, vaikai geriau įsisavina informaciją, vysto svarbiausius gebėjimus ir kompetencijas, turi galimybę pasirinkti,  įgyja daugiau motyvacijos, lengviau prisitaiko prie besikeičiančios aplinkos, sugeba pasiekti užsibrėžtų tikslų, išsaugo savo asmenybės individualumą  bei laisvę.

                       Neformalusis ugdymas skatina būti savimi, turėti savo nuomonę nebijoti klysti, tikėti savo jėgomis, bendradarbiauti,  kurti, tobulėti, siekti savo tikslų ir nebūti abejingu.

Skaityti daugiau:  Kvietimas į būrelius